• 1. Kem tẩy lông bơ Cleo có hiệu suất cao trong triệt lông?

    Để thải trừ những sợi lông khinh ghét, Cleo sử dụng 3 thành phần là Calcium Hydroxide, Potasium Hydroxide & Thiglycolic acid.

    Có thể fan không biết, các sợi lông đc làm từ các sợi protein mang tên gọi là keratin. Keratin được liên kết chéo bởi những liên kết cộng hóa trị và các liên kết hydro yếu hơn.

    Calcium Hydroxide, Po…Read More

  • Bennett Snow became a registered member 2 months, 3 weeks ago

Skip to toolbar