• 1. Visa kỹ năng đặc định là gì?

    Ban hành từ ngày 01/04/2019, visa kỹ năng đặc định Nhật Bản đang biến thành một trong những vấn đề đc nhiều lao động kì diệu quan tâm. Có thể nói đấy là một tin “cực vui” cho lao động đang làm việc cũng như đang có ý định sang Nhật thao tác. Dưới đây các fan sẽ đi khám phá về loại visa mới mẻ này nhé!

    Visa “kỹ năng đặc định” (tokutei) l&ag…Read More

  • Sehested Kyed became a registered member 1 month, 2 weeks ago

Skip to toolbar