• Theo thông báo từ Bộ LĐTBXH, chương trình “Lao động kỹ năng đặc định” chính thức đc Chính phủ Nhật Bản thông qua. Điều này đồng nghĩa, lao động Việt sẽ được sang Nhật Bản thao tác theo diện Visa mới – Visa kỹ năng đặc định. Hiện tại, Nhật Bản mới chỉ chào đón 14 ngành nghề theo loại visa khác lạ này. Do vậy, khi tìm hiểu về chương trình, nhiều lao động có chung một…Read More

  • Theo thông báo từ Bộ LĐTBXH, chương trình “Lao động kỹ năng đặc định” chính thức đc Chính phủ Nhật Bản thông qua. Điều này đồng nghĩa, lao động Việt sẽ được sang Nhật Bản thao tác theo diện Visa mới – Visa kỹ năng đặc định. Hiện tại, Nhật Bản mới chỉ đón nhận 14 ngành nghề theo loại visa khác lạ này. Do vậy, khi tò mò về chương trình, nhiều lao động có chung mộ…Read More

  • Eaton Bray became a registered member 4 months, 1 week ago

Skip to toolbar